Sárszalonka (Gallinago gallinago) hangja

sarszalonka - gallinago - gallinago - hangja

A sárszalonka (Gallinago gallinago) hangja és jellemzői

A sárszalonka (Gallinago gallinago) hangja. Ez a hosszú csőrű, rejtőzködő természetű madár lenyűgöző hangvilággal rendelkezik, amely fontos szerepet játszik életében. A „csü-csü-csü” kiáltástól a násztánc vibráló trilláiig, a sárszalonka hangjai a mocsár rejtett zenéjét alkotják.

A sárszalonka hangjainak repertoárja

Hívóhang: A sárszalonka legismertebb hangja a jellegzetes „csü-csü-csü” kiáltás. Ezt a hangot repülés közben adja ki, szárnyait gyorsan lefelé rezgetve. A hívóhang több célt is szolgál:

Territórium kijelölése: A hímek ezzel a hanggal jelzik más hímeknek, hogy ez a terület foglalt.

Párkeresés: A hím a hívóhang segítségével igyekszik magához csalogatni a tojót.

Fiókák hívogatása: A szülők a fészek közelében használják ezt a hangot, hogy a fiókák megtalálják őket. A hívóhang változatos lehet a hangerő, a hangmagasság és az ismétlési sebesség tekintetében.

Násztánc hangjai: A hím násztánca látványos repülési manőverekkel van kísérve, miközben jellegzetes hangokat is hallat. Ezek a hangok közé tartozik a vibráló trilla, amely úgy hangzik, mintha a madár a levegőben remegne. Emellett hallhatunk „hek-hek” hangokat is. A násztánc hangjai a tojók csalogatására és az udvarlásra szolgálnak.

Veszélyjelzés: Ha a sárszalonka veszélyt érzékel, például egy ragadozó madár közeledtét, akkor egy rövid, éles „csisszentő” hangot hallat. Ez a hang a fiókákat is figyelmezteti a veszélyre.

Egyéb hangok: A sárszalonka táplálkozás közben is hallat különféle hangokat, például recsegő vagy csattogó hangokat. Ezeknek a hangoknak a pontos jelentése nem teljesen ismert, de valószínűleg a táplálékkereséssel vagy a zsákmány fogyasztásával kapcsolatosak lehetnek.

A hangkeltés művészete

A sárszalonka lenyűgöző hangrepertoárja a madár különleges anatómiájának köszönhető. A hangképzésben fontos szerepet játszanak a légzsákok, amelyek a madár testének jelentős részét elfoglalják. A levegő a légzsákokból a hangszálakra áramlik, és azok rezegése hozza létre a hangot. A hangszálak feszessége és a légzsákok mérete befolyásolja a hangszínt. A csőr és a tollazat is szerepet játszik a hang terjesztésében és irányításában.

A sárszalonka hangjainak ökológiai jelentősége

A sárszalonka (Gallinago gallinago) hangja nélkülözhetetlen a madár túlélése és szaporodása szempontjából. A hangok segítségével a sárszalonkák:

  • Azonosítják egymást és megkülönböztetik magukat más madárfajoktól.
  • Védik a territóriumukat és megtalálják a párukat.
  • Gondozzák és nevelik a fiókáikat.
  • Kapcsolatot tartanak más sárszalonkákkal.

A madárhangok tanulmányozása értékes információkat nyújt a sárszalonka ökológiájáról és viselkedéséről. A hangfelvételek elemzése lehetővé teszi a különböző szituációkban hallható hangok azonosítását.

sarszalonka - gallinago - gallinago - hangja

 MadarainkKépek: Vistacreate, Pixabay

Hang: Jorge Leitão