Tövisszúró gébics (Lanius collurio) jellemzői és életmódja

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) rövid bemutatása

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) egy jellegzetes énekesmadár, mely nem csak Európában, de Ázsia egyes részein is megtalálható. Magyarországon is gyakori fajnak számít, elsősorban bokrokkal tarkított területeken, mezőgazdasági területeken, kertekben és erdőszélekben figyelhetjük meg.

Ragadozó madárként rovarokat, kisebb rágcsálókat, gyíkokat és madárfiókákat zsákmányol. Lesvadászatra specializálódott, tüskés ágakra szúrja zsákmányát, későbbi fogyasztásra.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) egy lenyűgöző madárfaj, melynek megfigyelése igazi élményt nyújt a természet szerelmeseinek. Fontos élőhelyei megőrzése és védelme, hogy ez a különleges ragadozó továbbra is gyarapíthassa a hazai madárvilágot.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

Elterjedése és élőhelye

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) Eurázsia mérsékelt égövi régióiban széles körben elterjedt madárfaj. Európában Nagy-Britanniától egészen Oroszország keleti részéig, délen pedig a mediterráneumig megtalálható. Ázsiában Törökországtól Mongóliáig fordul elő.

Magyarországon is gyakori madárfajnak számít, szinte az egész ország területén megfigyelhető. Kedveli a bokrokkal tarkított területeket, mezőgazdasági területeket, kerteket, erdőszélekben is előfordul. Fontosak számára a leshelyek és a fészkelőhelyek biztosítását nyújtó magasabb fák, bokrok, villanyoszlopok.

Kedvelt élőhelyei:

 • Mezőgazdasági területek: gabona- és olajnövények, gyümölcsösök, szőlők
 • Legelők, rétek
 • Fás legelők, erdőszélek
 • Parkok, kertek
 • Vizes élőhelyekkel tarkított területek

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) alkalmazkodóképes faj, de a fészkelőhelyek pusztulása, a mezőgazdasági vegyszerek használata és a klímaváltozás veszélyt jelenthet számára. Fontos a természetes élőhelyek megőrzése és a környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazása a faj fennmaradásának biztosítása érdekében.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

Megjelenése és jellemzői

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) egy közepes méretű énekesmadár, amely a gébicsfélék (Laniidae) családjába tartozik. Európában, Ázsiában és Afrikában is megtalálható, és Magyarországon is gyakori költőfaj.

Megjelenése:

Méret: Testhossza körülbelül 16-18 cm, szárnyfesztávolsága 24-27 cm, testtömege pedig 20-30 gramm között mozog.

Fej: A hímeknek jellegzetes, szürke fejük van, amelyet egy fekete, álarcszerű sáv szegélyez a szemek körül. A tojók és fiatalok színe barnásabb, kevésbé kontrasztos.

Test: A hímek hátoldala vöröses-barna, a hasuk pedig világos, fehéres színű. A tojók és fiatalok hátoldala barnásabb, alul pedig sárgásabb árnyalatú.

Farok: Hosszú, lépcsőzetesen vágott, fekete-fehér mintázatú farok.

Jellemzői:

Élőhely: Elsősorban nyílt területeken, mezőkön, réteken, bokrosokban és erdőszéleken található meg. Kedveli az olyan területeket, ahol magasabb növények és bokrok biztosítják számára a megfigyelő helyeket.

Viselkedés: A tövisszúró gébics ragadozó madár, főként rovarokkal, kisebb emlősökkel és madarakkal táplálkozik. Jellegzetes viselkedése, hogy zsákmányát tövisekre, drótokra vagy más kiálló tárgyakra szúrja fel, így tartalékolva azt későbbi fogyasztásra.

Költés: A fészkelési időszak tavasszal kezdődik, és a tojó 4-7 tojást rak egy jól elrejtett fészekbe, amelyet bokrokban vagy sűrű növényzetben építenek. A fiókák körülbelül két hét után kelnek ki, és további két hét után válnak röpképesekké.

Vonulás: A tövisszúró gébics vonuló madár, az európai populációk Afrika trópusi területeire vonulnak telelni. Ősszel indulnak délre, és tavasszal térnek vissza költőhelyeikre.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) megjelenése és viselkedése különleges és könnyen felismerhető, ezért gyakran figyelik meg természetkedvelők és madarászok.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

Rendszertani besorolása

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) a madarak osztályának (Aves), ezen belül a verébalakúak rendjének (Passeriformes) és a gébicsfélék (Laniidae) családjának tagja.

Rendszertani besorolás:

 • Osztály: Aves (madarak)
 • Rend: Passeriformes (verébalakúak)
 • Család: Laniidae (gébicsfélék)
 • Nem: Lanius (gébicsek)
 • Faj: Lanius collurio (tövisszúró gébics)

A tövisszúró gébics a gébicsfélék családjának egyik leggyakoribb faja. A családba tartozó madarakra jellemző a kampós csőr, a ragadozó életmód és a tüskebokrokon való lesvadászat. A gébicsfélék családja 63 fajt foglal magában, melyek Eurázsiában, Afrikában és Ausztráliában élnek.

A tövisszúró gébicsnek közeli rokonai a következő fajok:

 • Barna gébics (Lanius cristatus)
 • Feketehomlokú gébics (Lanius nubicus)
 • Álarcos gébics (Lanius somalicus)
 • Fülöp-szigeteki gébics (Lanius validirostris)

Ezek a fajok hasonló külleműek és életmódot folytatnak a tövisszúró gébicshez, de eltérő elterjedési területtel és élőhelyigényekkel rendelkeznek.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) rendszertani besorolása segít megérteni a faj evolúciós kapcsolatait és rokonságát más madárfajokkal. A családba és nembe tartozó fajok közötti hasonlóságok és különbségek betekintést engednek a madarak osztályának fejlődésébe és diverzifikációjába.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) táplálkozása

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) ragadozó madár, mely elsősorban rovarokat zsákmányol. Kedveli a rovarokban gazdag élőhelyeket, mint amilyenek a mezőgazdasági területek, kertek, erdőszélek és bokros területek.

Tápláléka:

 • Rovarok: lepkék, bogarak, szitakötők, méhek, darazsak, sáskák
 • Kisebb rágcsálók: mezei pockok, erdei pockok, egerek
 • Gyíkok: gyíkfajok, kékfarkú gyík
 • Madárfiókák: kisebb madárfajok fiókái

Vadászat:

A tövisszúró gébics lesvadászatra specializálódott. Magasabb helyre, például fára, bokorra vagy villanyoszlopra ülve figyeli zsákmányát. Amikor észrevesz egy rovart vagy más apró állatot, gyorsan lecsap rá, és a csőrével megragadja.

Húsos kamra:

A tövisszúró gébicsnek egyedi vadászati technikája van, melyet „húsos kamrának” neveznek. A zsákmányát, melyet nem tud azonnal elfogyasztani, tüskés ágakra szúrja, és később fogyasztja el. Ez a technika segít a madárnak friss táplálékot biztosítani magának akkor is, ha nem folyamatosan vadászik.

Táplálkozásának jelentősége:

A tövisszúró gébics fontos szerepet játszik a rovarállomány szabályozásában. A rovarok pusztításával segít megvédeni a mezőgazdasági növényeket a kártevőktől. Ezen kívül a kisebb rágcsálók és gyíkok populációjának ellenőrzésében is szerepet játszik.

Érdekes tények a tövisszúró gébics táplálkozásáról:

 • A hím tövisszúró gébics a tojónak is hoz zsákmányt a nászjáték során.
 • A fiókák eleinte rovarokkal, majd később nagyobb zsákmánnyal is táplálkoznak.
 • A tövisszúró gébicsnek erős gyomra van, mely képes megemészteni a rovarok kemény kitinpáncélját is.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) táplálkozása fontos szerepet játszik a rovarállomány szabályozásában. A faj segít megőrizni az ökoszisztéma egyensúlyát azáltal, hogy korlátozza a kártevők számát.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészkelése és szaporodása

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) monogám madárfaj, mely évente egyszer költ. A párok tavasszal, a vonulást követően alakulnak ki. A hím énekkel és területvédelemmel hódítja meg a tojót.

Fészeképítés:

A fészket a tojó építi, általában alacsonyabb fák, bokrok ágaira, tüskés ágak közé. A fészek építéséhez gallyakat, száraz füvet, moha darabokat és pókhálót használ. A fészek belsejét puha fűvel, szőrrel és tollal béleli ki.

Tojásrakás és kotlás:

A tojó 5-7 tojást rak, melyek fehér színűek, barna foltokkal tarkítottak. A kotlási idő 14-16 nap, és mindkét szülő kotlik. A fiókák meztelenül, csupasz fejjel kelnek ki a tojásból.

Fiókanevelés:

A fiókákat mindkét szülő eteti. A fiókák eleinte rovarokkal, majd később nagyobb zsákmánnyal is táplálkoznak. 18-20 napos korukban kirepülnek a fészekből, de még 2-3 hétig a szülők etetik őket.

Szaporodásának sikeressége:

A tövisszúró gébics fészekaljaira a ragadozók, mint a héják, karvalyok, kék vércsék és a szajkók jelentenek veszélyt. Ezen kívül az élőhelyek pusztulása és a mezőgazdasági vegyszerek használata is negatívan befolyásolhatja a faj szaporodását.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) fészkeléséhez és szaporodásához megfelelő élőhelyre van szükség. Fontosak a sűrű bokrok, fák, melyekben fészket tud építeni, és a nyílt területek, ahol vadászni tud. A fajra veszélyt jelenthet a mezőgazdasági vegyszerek használata, az élőhelyek pusztulása és a klímaváltozás.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

Védettsége Magyarországon és nemzetközileg

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) védett madárfaj Magyarországon. A Természetvédelmi Törvény alapján fokozottan védettnek minősül. Ez azt jelenti, hogy szigorú tilalmak vonatkoznak a fajra, beleértve a fogászatot, a zavarását, a fészkelőhelyének pusztítását és a tojásainak begyűjtését.

A fokozottan védett besorolás indoka a faj élőhelyeinek pusztulása, a mezőgazdasági vegyszerek használata és a klímaváltozás miatti állománycsökkenés. A faj védelme érdekében fontosak a természetes élőhelyek megőrzése, a környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazása és a madárvédelmi oktatás.

Nemzetközileg:

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) nemzetközi szinten is védett madárfaj. A Vörös Listán a „Kevésbé aggasztó” kategóriába sorolták be. Ez azt jelenti, hogy a faj nem veszélyeztetett, de globális állománya mérsékelt mértékben csökken.

A nemzetközi védelmi intézkedések közé tartozik a faj nemzetközi kereskedelmének tilalma, a vonulási útvonalainak védelme és a kutatási programok támogatása.

Mit tehetünk a tövisszúró gébics védelméért?

 • Támogassuk a madárvédelmi szervezeteket.
 • Használjunk környezetbarát mezőgazdasági módszereket.
 • Őrizzük meg a természetes élőhelyeket.
 • Ne zavarjuk a madarakat a fészkelőhelyükön.
 • Tanítsuk meg a gyermekeket a madárvédelem fontosságára.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) egy gyönyörű és hasznos madárfaj, melynek megőrzése mindannyiunk felelőssége. A fenti intézkedések meghozatalával hozzájárulhatunk a faj élőhelyének megőrzéséhez és állományának növekedéséhez.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

Magyarországi előfordulása

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) Magyarországon általánosan elterjedt madárfajnak számít. Szinte az egész ország területén megfigyelhető, kivéve a zárt erdőket és a hegyvidéki területeket. Kedveli a bokrokkal tarkított mezőgazdasági területeket, kerteket, erdőszéleket, vízparti területeket.

Elterjedése:

Dunántúl: A Dunántúlon gyakoribb, mint az Alföldön. Különösen kedveli a középhegységek előterét, a dombvidékeket és a mezőgazdasági területeket.

Alföld: Az Alföldön szigetes elterjedésű, elsősorban a folyók és patakok mentén, a szőlőültetvényeken és a gyümölcsösökben figyelhető meg.

Hegyvidék: A hegyvidéki területeken ritkább, de előfordul a hegyek előterében és a dombvidékeken.

Vonuló madár:

A tövisszúró gébics vonuló madár, Magyarországra áprilisban érkezik vissza, és szeptember-októberben vonul el telelni Afrikába. A telet Dél-Afrika, Kelet-Afrika és Dél-Ázsia trópusi és szubtrópusi területein tölti.

Közönséges madár:

A tövisszúró gébics viszonylag gyakori madárfaj Magyarországon. Állománya stabilnak mondható, de a fajra számos veszély leselkedik, mint például az élőhelyek pusztulása, a mezőgazdasági vegyszerek használata és a klímaváltozás. Ezért fontos a faj védelme és élőhelyeinek megőrzése.

Megfigyelése:

A tövisszúró gébics könnyen megfigyelhető madárfaj. Gyakran ül magasabb helyekre, mint például fákra, bokrokra, villanyoszlopokra, ahonnan figyeli a környéket. Jellegzetes hangja, a csacsogó éneke is felismerhetővé teszi.

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) Magyarországon általánosan elterjedt, gyakori madárfaj. Fontos szerepet játszik a rovarállomány szabályozásában, de állományára számos veszély leselkedik. Ezért fontos a faj védelme és élőhelyeinek megőrzése.

tovisszuro-gebics-lanius-collurio

Érdekességek róla

A tövisszúró gébics (Lanius collurio) nem csak egy lenyűgöző megjelenésű madárfaj, de számos érdekességgel is büszkélkedhet. Íme néhány kiemelkedő:

Húsos kamra: A tövisszúró gébics egyedi vadászati technikája, melyet „húsos kamrának” neveznek. A zsákmányát, melyet nem tud azonnal elfogyasztani, tüskés ágakra szúrja, és később fogyasztja el. Ez a technika segít a madárnak friss táplálékot biztosítani magának akkor is, ha nem folyamatosan vadászik.

Aggresszív viselkedés: A tövisszúró gébics területi madár, és agresszíven védi területét más madaraktól. Gyakran előfordul, hogy más madarakat is megtámad, ha azok betörnek a területére.

Különleges ének: A hím tövisszúró gébics változatos énekkel csalogatja a tojót és jelöli ki területét. Az éneke csacsogó hangokat, utánozásokat és harsogó hangokat is tartalmaz.

Színváltozatok: A tövisszúró gébicsnek két színváltozata létezik: a vörös háti és a szürke háti. A vörös háti a leggyakoribb, míg a szürke háti ritkább. A két színváltozat között nincs különbség a viselkedésben vagy a táplálkozásban.

Hosszú vándorlás: A tövisszúró gébics hosszú vándorlást végez Afrikába és vissza. A vándorlás során akár 5000 km-t is megtehet.

Hűséges párkapcsolat: A tövisszúró gébics monogám madárfaj, és a párok gyakran több éven át is együtt maradnak. A hím és a tojó közösen építi a fészket, kotlik a tojásokon, és eteti a fiókákat.

Ezek csak a tövisszúró gébicsről szóló érdekességek közül néhányak. Ez a madárfaj igazi kincs a magyarországi madárvilágban, és fontos, hogy megőrizzük és védjük élőhelyeit.

Az év madara 2006.MadarainkKépek: Vistacreate, Pixabay